Liten ordlista

Jag märker, under debatter och diskussioner på nätet, att det kommer nya ord som inte alltid är så självklara att förstå.  För att underlätta lite, har jag gjort en egen liten ordlista med ord som är användbara och andra ord som är lite skitnödiga men ändå bra att kunna.

ABLE – Icke-funktionsnedsatt.

AFROFOBI – Afrofobi innebär fientlighet mot människor med bakgrund i Afrika söder om Sahara.  För mer info läs rapporten ”En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige” från Mångkulturellt Centrum.

APPROPRIERA – Betyder lägga beslag på, göra till sitt eget. Personligen känner jag att det ordet är lite skitnödigt, ”ta i anspråk” är ett alternativ man kan använda i stället och är något som de flesta förstår utan att behöva googla.

CIS – När du är född man/kvinna, identifierar dig som detta, alltid har varit och blir bemött och och sedd som man/kvinna. Jag är alltså en cis-kvinna.

FEMINISM – kvinnors kamp för politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan könen. D.v.s att höja kvinnans status.

GENUS – begrepp som används för att urskilja vad som som formar kvinnor och mäns sociala beteende, alltså sociala, kulturella och/eller historiska skillnader mellan kvinnor och män. Till skillnad från kön, som är den biologiska könstillhörigheten som är medfödd.

HBTQ – Det står för Homosexuell, Bisexuell, Transpersoner och Queer.

HEN – Ett neutralt personligt pronomen som kan användas bl.a av människor som identifierar sig som hen, när kön är irrelevant eller okänt. Ett lysande ord som är väldigt användbart. Bra förklaring finns här.

HOMOFOBI – fientlighet, hat och fördomar mot homo -och bisexuella, även mot de som tros vara homo/bi.

INTERSEKTIONELL –  betyder ungefär att man ska analysera makt och ojämlikhet utifrån flera aspekter samtidigt; exempelvis kön, klass, etnicitet och sexualitet.

ISLAMOFOBI – fientlighet, hat och fördomar mot muslimer. Att ha överdrivna föreställningar om muslimer och islam och att se muslimer som ett hot mot samhället.

JÄMSTÄLLDISM – att behandla könen lika, samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön. Till skillnad från feminismen ser dom inte någon könsmaktsordning men tycker ofta att det förekommer ett mansförakt. (Yeah right)

MANSPLAIN – När män anser sig veta mer (ofta nedlåtande) än kvinnor om ämnet just för att dom är män. Gärna om sånt direkt relaterat till kvinnliga upplevelser som t.ex sexism och abort. 

NORM – Norm har flera betydelser men den sociala normen är en uppfattning om vad som är ”normalt”, förväntningar om hur människor ska tänka, känna och bete sig i en grupp.

PATRIARKATET –  ett samhällssystem där män (väldigt ofta vita, äldre män) har den juridiska, ekonomiska och politiska makten.

PRIVILEGIERAD – Det innebär att vara strukturellt överordnad, alltså att ha förmåner som inte andra har. Jag som vit är t.ex mer privilegierad än en rasifierad, överklass är mer privilegierad än arbetarklassen osv.

RASIFIERAD – Ett ord som används istället för invandrare och flykting då alla inte har invandrat eller är en flykting och istället för icke-vit som är ett accepterande av den vita normen.

SEXISM – När man gör skillnad på människor baserat på deras kön.

TOLKNINGSFÖRETRÄDE – Kort sagt att den utsatta gruppen avgör om det den privilegierade säger är, rasistiskt, sexistiskt, transfobiskt osv. T.ex är det inte en vit mans sak att förminska rasifierades upplevelser om rasism.

TRANSFOBI –  Samhällets och individers fientlighet, hat och fördomar mot transpersoner eller personer som tros vara transpersoner. (transmisogyni riktat mot transkvinnor, transmisandri riktat mot transmän)

TRANSSEXUELL – En person som känner att hen inte är det juridiska kön hen blivit född med och har oftast en önskan att korrigera sin kropp.

TRANSVESTIT – När en man eller kvinna klär sig och använder det motsatta könets uttryck för att må bra. Icke att förväxla med dragqueens/kings som klär sig som motsatta könet som show.

QUEER – Det kan vara någon som inte vill definiera sig som man eller kvinna eller definierar sig som båda, någon som bryter mot heteronormen men inte vill kalla sig homo/bi . Det är någon som bryter mot rådande normer kring kön och sexualitet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s